Lek. stom. Anna Pelc

Lek. stom. Anna Pelc

Lek. dent. Anna Pelc – absolwentka (z wyróżnieniem) Wydziału lekarsko-stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie zatrudniona na stanowisku asystenta w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji. W trakcie specjalizacji z ortodoncji. Obecnie opracowuje tezy pracy doktorskiej dotyczącej estetyki twarzy u pacjentów z wadami rozwojowymi części twarzowej czaszki. Uczestniczka  licznych kursów z dziedziny ortodoncji. Współautorka publikacji i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.