Aparaty ortodontyczne wyjmowane

Tak zwane aparaty wyjmowane (ruchome) są samodzielnie zakładane przez Pacjenta. Tego rodzaju aparaty stosuje się u Pacjentów, u których część zębów to zęby mleczne, a część stałe. Dzięki zastosowanie aparatów wyjmowanych istnieje szansa uniknięcia bądź skrócenia leczenia aparatem stałym w okresie późniejszym.

Do wykonania aparatu wyjmowanego potrzebne są wyciski oraz kęsek zwarciowy (obraz zębów przeciwstawnych) – tak aby na odlanych modelach lekarz ortodonta mógł  zaprojektować indywidulany („na miarę”) aparat dla Pacjenta. O kolorze aparatu decyduje Pacjent! Skuteczność leczenia ortodontycznego z zastosowaniem aparatu wyjmowanego zależy od rodzaju wady, zdyscyplinowania samego Pacjenta – i jego współpracy z lekarzem ortodontą. Podczas leczenia bardzo istotne jest przestrzeganie określonych zasad i wytycznych określonych przez lekarza prowadzącego. Trzeba pamiętać o regularnych wizytach kontrolnych (w przypadku aparatu wyjmowanego z reguły co 4-6 tygodni).

Trzeba pamiętać o jednym aparaty wyjmowane działają jeżeli są noszone przez odpowiednią ilość czasu w ciągu doby!

Aparat wyjmowany z reguły składa się ze jednej śruby, która łączy dwie połówki które przylegają do podniebienia. Dzięki rozkręcaniu śruby (co ok. 10 dni – ustalane indywidualnie – pacjent/ka wykonuje jeden obrót śrubą) górny/dolny łuk jest stopniowo rozbudowywany. Ponadto, w oba aparatach mogą występować elementy dodatkowe w postaci sprężynek, drucików, haczyków, których zadaniem jest prostowanie, przesuwanie zębów.

W przeciwieństwie do aparatów stałych, w razie problemów (ból, odleżyna, uszkodzenie elementu) aparaty wyjmowane mogą w każdej chwili wyjęte z ust pacjenta/ki. Jest to cecha szczególnie przydatna w leczeniu dzieci. Następnie konieczne jest zgłoszenie problemu do lekarza ortodonty, który rozwiąże problem.

Aparaty zdejmowane nie są drogie, wymagają jednak od Pacjentów sumienności i dużego zaangażowania w leczenie.