Retencja

Leczenie retencyjne jest nie mniej ważne niż leczenie aktywne. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy zachować proste zęby po leczeniu – Pacjent musi nosić aparaty retencyjne po leczeniu ortodontycznym.  W razie jakiekolwiek awarii (odklejenie się stałego reteinera, pęknięcia płyty wyjmowanego aparatu) należy się jak najszybciej zgłosić do gabinetu celem naprawy. Należy pamiętać, że nawet 1-2 dni przerwy w noszeniu retainera może spowodować, że się go już nie założy!

Jak długo nosić aparaty retencyjne? Nie ma to tak naprawdę precyzyjnej odpowiedzi. Lekarz nie jest w stanie przewidzieć kiedy i jak długo u Pacjenta będzie się pojawiała tendencja do nawrotu. Dlatego sugeruję jak najdłuższe noszenie aparatów retencyjnych.