Prof. zw. dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz

prof. dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz

Prof. zw. dr hab. n. med. Marcin Mikulewicz – absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista ortodonta. Pracę doktorską obronił w 2005 roku, w 2012 – kolokwium habilitacyjne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku otrzymał z rąk Prezydenta nominację profesorską. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Wad Rozwojowych Twarzy, Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Autor ponad 100 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, ponad 40 doniesień zjazdowych, 6 rozdziałów w książkach oraz 3 patentów. Uczestniczył w ponad 70 kursach szkoleniowych z zakresu ortodoncji. Powołany w skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Ortodoncja. Jest członkiem m.in.:

PTO (Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego),

EOS (Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego),

SIDO (Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego).